ผู้บรรยาย: กลัวจนหัวหด และ หดหัวอยู่ในกระดอง เป็นกิริยาของเต่า เรานำมาใช้เปรียบกับคนที่กลัวมากว่า กลัวจนหัวหด และคนที่ขี้ขลาด ขี้อาย ไม่กล้าแสดงตัวว่า หดหัวอยู่ในกระดอง Narrator: ‘Glua jon hua hod’ and ‘Hod hua yoo nai gra-dong’ are the actions of a turtle.We use them comparatively to describe people who are overwhelmed by fear as ‘Glua jon hua hod’, and those who are fainthearted and timid and do not dare to express oneself, as ‘Hod hua yoo nai gra-dong’.

Thai porn dating-89Thai porn dating-62Thai porn dating-87

ผู้บรรยาย: ตอน กลัวจนหัวหด หดหัวอยู่ในกระดอง Narrator: Episode – ‘Glua jon hua hod’ ‘Hod hua yoo nai gra-dong’.

สีสวาด: ดูเก้าแต้มสิ ไปแหย่เต่าทำไมก็ไม่รู้ Si Sawat: Just look at Kao Taem. วิเชียรมาศ: คงอยากจะเล่นกับเต่ามั้ง เต่าตัวเนี้ย(นี้อะ)แปลกนะไม่มีหัว Wi-chian maat: He probably wants to play with the turtle, I guess. สีสวาด: เต่าต้องมีหัวทุกตัวนั่นแหละ เต่าตัวนี้ก็มีหัวแต่หดหัวอยู่ในกระดอง คงจะกลัวเก้าแต้มมาก กลัวจนหัวหดเลย Si Sawat: Every turtle has a head.

This turtle has one too however it has pulled its head into its shell.

Lately I’ve been tweeting from @Thai Language Res about a Learn Thai Challenge driven by Olly Richards (I Will Teach You A Language) and Jan Van Der Aa (Language Boost). I couldn’t help smiling when I noticed a taste of Hugh Grant charm coming through (I’m a fan).

When chatting with Olly about the different study methods he’s using, he kindly offered to explain in a video created especially for readers of WLT. At a little over a week into studying Thai Olly and Jan are making quite a go of it.

And to help them along, on Day six they were treated to a Thai Masterclass by our very own Stu Jay Ray. To follow their Two Week Thai Challenge go to Olly’s You Tube: Olly Richards and/or his Instagram: iwillteachyoualanguage.Jan (who will continue for 21 days) is documenting the journey as well on You Tube: Language Boost and Instagram: janvanderaa1.It’s probably very scared of Kao Taem, as in ‘Glua jon hua hod’.วิเชียรมาศ: ทำไมมันกลัวแล้วหัวหดล่ะ Wi-chian maat: Why does it pull its head in when it gets scared?สีสวาด: ชั้น(ฉัน)เคยได้ยินคุณแม่พี่เก่งพูดว่า เต่าน่าสงสาร มันไม่มีเขี้ยวเล็บ มีแต่กระดองแข็งๆ เวลาศัตรูจะมาทำร้าย มันก็ได้แต่หดหัวหดขาอยู่ใต้กระดอง ใครกลัวมาก ๆ เค้า(เขา)จึงว่า “กลัวจนหัวหด” ใครขี้ขลาด ขี้อาย ไม่กล้าแสดงตัวก็ว่า “หดหัวอยู่ในกระดอง” Si Sawat: I’ve heard Pee Geng’s mum say that the poor turtle does not have fangs nor claws. When an enemy comes to harm it, all it can do is to pull its head and legs into its shell.So anyone who is overwhelmed by fear is described as ‘Glua jon hua hod’, and those who are fainthearted and timid and do not dare to express oneself, as ‘Hod hua yoo nai gra-dong’.