Marcelińską 92-94, w którym dziennie badamy, leczymy i rehabilitujemy ok. Zapewniamy specjalistyczne, indywidualne wsparcie w ramach NFZ Pacjentom ze schorzeniami genetycznymi (zespół Downa, dystrofia mięśniowa Duchenne`a, zespół Ehlersa-Danlosa, zespół Lejeune’a zwany zespołem kociego krzyku, zespół Cockayne`a), neurologicznymi (mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, stwardnienie rozsiane, zespół Dyke Davidoffa Massona), z asymetrią oraz wcześniakom.Spośród zabiegów fizjoterapeutycznych oferujemy: kinezyterapię, hydroterapię, masaże.

Online video chating with girls with out registration-62

W badaniu mogą wziąć udział wszyscy pacjenci z 18q del, bez względu na wiek, zwłaszcza ci ze współistniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (cukrzyca typu 1, choroba Hashimoto, Graves’a-Basedova, choroba Addisona, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy itp.) i/lub niedoborem Ig A lub innych klas immunoglobulin lub wywiadem wskazującym na niedobór odporności W ramach badania pacjenci będą mieli wykonane bezpłatnie dokładne badania genetyczne, z zastosowaniem nowoczesnych technologii analizy DNA, takich jak porównawcza hybrydyzacja genomowa (a CHG, ang.comparative genomic hybridization), immunologiczne i hormonalne. Jestem studentką IV roku fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Zamierzam napisać pracę magisterską poświęconą możliwościom poprawy jakości życia chorych na Achondroplazję.

Moim zdaniem istniejąca literatura na ten temat jest bardzo skromna, w związku z czym wypełniona poniższa ankieta bardzo pomogłaby mi w napisaniu dobrej, solidnej pracy.

LINK do Ankiety Serdecznie zapraszamy do Centrum Zdrowia ASGO w Poznaniu na ul.

Więcej informacji pod telefonem: 61 890 64 38 bądź na stronie Zapraszamy!

Komunikat dla pacjentów u których rozpoznano Zespół Ehlersa-Danlosa, o możliwości wykonania nieodpłatnych, diagnostycznych badań genetycznych w kierunku ww. Udział w badaniach wiązałby się z wizytą w Poradni Genetycznej Szpitala Uniwersyteckiego im. Badania genetyczne zostaną wykonane w Katedrze i Zakładzie Genetyki Klinicznej.Do udziału w badaniach zapraszamy Pacjentów u których rozpoznano Zespół Ehlersa-Danlosa bez względu na podtyp choroby.Ich usprawnianie w zgodzie z wiekiem rozwojowym odbywa się pod opieką współpracującego ze sobą interdyscyplinarnego zespołu – fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy.Konsultują ze sobą przypadek Pacjenta, ustalają przebieg jego terapii i wymieniają się istotnymi informacjami na temat historii jego leczenia.Duży nacisk kładą na propagowanie profilaktyki prozdrowotnej oraz profesjonalne doradztwo.ASGO to ośrodek bez barier, dostosowany do osób niepełnosprawnych, o wysokim standardzie wyposażenia, dzięki czemu każdy Pacjent czuje się u nas swobodnie i bezpiecznie.